Bu yıl Ağustos ayı sonlarında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi olarak atanan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den boşalan Genel Sekreterlik görevine ise Genel Seketer Yardımcısı Ali Özvan oldu Prof. Dr. Ali Özvan atandı. Özvan'ın 25 Aralık Pazartesi günü görevine başlaması bekleniyor.

ALİ ÖZVAN KİMDİR?

6 Şubat 1978’de Van merkezde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Van Atatürk Lisesi’ni 2.5 yılda derece ile bitirdi. Jeoloji Mühendisi olarak lisans derecesini 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra, 2000 – 2003 yılları arasında sırasıyla Van ilinin en büyük sanayi tesisi olan Van Çimento Fabrikası’nda Üretim Mühendisliği, sahibi olduğu Özvan Mühendislik ile Türkoğlu Mühendislik firmalarında Jeoteknik ve Hidrojeoloji Mühendisi olarak görev yaptı. Bu dönemler içerisinde, Van Belediyesine bağlı su kuyuları ile Van’ın ilk ve tek doğal kaynak su firması olan Erek Su şirketinin su kaynaklarının bulunması, çıkartılması ve ruhsatlandırılması işlemleri ile bin km’den fazla yol projesi ve birçok binanın jeoteknik projesinin mühendisliğini yapmıştır.

Çarpanak Adası değil ‘Ölüm Adası’! Çarpanak Adası değil ‘Ölüm Adası’!

2003 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2004 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “Van Yerleşim Alanının Mühendislik Jeolojisi” başlıklı tezi ile Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanı almıştır.

2003 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Van'daki ilk sivil arama kurtarma birliğinin (YÜDAK) kurucuları içerisinde yer alarak bugüne kadar birçok afette gerek sahada gerekse kriz masası yönetiminde görev almıştır. 1 Mayıs 2003 Bingöl, 2 Temmuz 2004 Doğubayazıt, 23 Ekim – 5 Kasım 2011 Van-Erciş, 23 Şubat 2020 Başkale depremlerinde arama kurtarma ve kriz masalarında görevlerde bulunmuş olup, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında da Malatya ilinde iki ay boyunca Van Valiliği koordinasyon ekibinde görev yapmış ve bu çalışmaları nedeniyle Van Valiliği tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

2002-2009 yılları arasında akademisyen arkadaşları ile yapmış oldukları çalışmalar ile Van ve Erciş depremlerinin önceden tahminine ve yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

2005-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi’nde asistan Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.

2009 yılında Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı’nda, Bakü-Ceyhan-Tiflis boru hattının Ceyhan Terminal kıyı yapılarında kullanılan kaya malzemenin seçimine yönelik “Toprakkale - Yumurtalık (Doğu Akdeniz) Civarındaki Kireçtaşı ve Bazalt Birimlerinin Hidrolik Yapılarda Kullanılabilirliği” başlıklı tezi ve dört başarı notu ortalaması ile Enstitü birincisi olarak doktora derecesi almıştır. Aynı yıl, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır.

2011 yılında kısa dönem er olarak Burdur ve Kıbrıs’ta askerlik görevini tamamlamıştır. 2011 Van depreminden sonra bu çalışmalarında önerilen alanlarda Van ve Erciş TOKİ deprem konutları inşa edilmiştir.

2012-2013 yıllarında, Birleşik Devletler’de, Michigan State Üniversitesi'nde “Advanced Asphalt Characterization Laboratory (AACL)”de doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.

2013-2015 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Anabilim Dalı başkanlığı; 2013 – 2016 yılları arasında, Mühendislik Fakültesinde Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı.

2016 – 2019 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi, Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Nisan 2018’de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçent unvanı verilmiştir.

2019 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato Üyesi olarak görev yapmıştır. Bilimsel düzeyde, 23’ü uluslararası makale olmak üzere 100'den fazla bilimsel yayında ve TÜBİTAK başta olmak üzere 30’a yakın bilimsel projede yer almıştır. Ayrıca “Yerbilimciler için Statik ve Dinamik” başlıklı bir adet basılı ders kitabı bulunmaktadır. Biri uluslararası, dört ulusal sempozyumun düzenleme kurulunda yer almış, yurtiçinde ve yurtdışında birçok uluslararası ve ulusal sempozyumda sunum yapmıştır.

20 yıl boyunca, Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinde doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyinde birçok ders vermiş ve öğrenci yetiştirmiştir. International Association for Engineering Geology and the Environment, International Society for Rock Mechanics, Mühendislik Jeolojisi Derneği ve Jeoloji Mühendisleri Odası üyesidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok bilimsel dergide ve tez çalışmasında hakemlik, BOTAŞ, TOKİ, Karayolları ve Demiryolları gibi kamu kurumlarının ve özel firmaların ulusal ve uluslararası düzeydeki birçok yapım projesine danışmanlık yapmıştır. Muş, Hakkari, Şırnak ve Türk Akımı gibi projelerde BOTAŞ’a, Gaziantep-Akçakale Demiryolu projesinde Devlet Demiryolları’na, Vaski Arıtma Tesisi’nde Van Büyükşehir Belediyesi’ne ve Van, Erciş, Hakkari, Yüksekova gibi yerleşim alanlarında yapılan TOKİ projelerinde kurumlara ve yüklenici firmalara danışmanlıklar yapmıştır.

01.10.2019 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi’nde teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlamış ve son dört yıldaki icra projelerinde yer almıştır. Bu görevi ile birlikte, Belvan Şirketi Müdürler Kurulu Üyeliği ve Disiplin Kurulu Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) ve Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü (AYKOME) Üyelikleri, Kent Estetik Kurulu Üyeliği, Van Teknokent Üyeliği ile üniversitedeki akademik danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Çizgisel mühendislik yapılarının yer seçimi ve tasarımı, mühendislik jeolojisi ile beton ve kaya mukavemeti konularında uzman olan Özvan, Kasım 2023 tarihinde Profesör unvanı almıştır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine getirilen Özvan, evli ve üç çocuk babasıdır. wanhaber

Editör: Admin Admin