Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kent-Kır Nüfus İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin toplam yüzölçümünün sadece yüzde 1,6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşarken, diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet ediyor.

Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün %93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun %17,3'ü ikamet ederken, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan ve ülke yüzölçümünün %4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun %14,8'inin ikamet ettiği görüldü. Van orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranında %22,1 ile 29. sırada yer alırken, TRB2 bölgesinde yer alan Muş ise, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranında %21,1 ile 33. sırada yer aldı.

Bitlis orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranında %42,3 ile 8. sırada yer alırken, Hakkâri orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranında %10,8 ile 68. sırada yer aldı.

2022 yılında nüfusu 1 milyon 128 bin 749 olan Van'da, nüfusun 575 bin 453'ü erkeklerden, 553 bin 296'sı ise kadınlardan oluştu. Van nüfusunun 512 bin 907'i yoğun kentlerde yaşadığı görüldü. Yoğun kentlerde yaşayan Vanlıların 257 bin 90'ı erkeklerden, 255 bin 817'si ise kadınlardan oluştu. 249 bin 130 Vanlı ise orta yoğun kentlerde ikamet ettiği görülürken, bunların 126 bin 186'sı erkeklerden, 122 bin 944'ü ise kadınlardan oluştu.

Yine 366 bin 712 Vanlının ise kırda ikamet ettiği görüldü. Kırda ikamet edenlerin 192 bin 177'si erkeklerden oluşurken, 174 bin 535'i ise kadınlardan oluştu. Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun %49,7'sini erkeklerin, %50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin %50,3'ünü erkekler, %49,7'sini kadınlar; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise %51,4'ünü erkekler ve %48,6'sını kadınlar oluşturdu.

YAŞLI NÜFUSUN %30,1'İNİN KIR OLARAK SINIFLANDIRILAN YERLERDE İKAMET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Ülkenin toplam nüfusunun %9,9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun %30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun %14,6'sını orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluştururken; %55,3'ünü ise yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluşturdu.

Türkiye nüfusunun %68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı %69,2 oldu. Bu yaş grubundaki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı %14,7 iken; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı %16,1 olarak gerçekleşti.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu nüfusun %69,7'sinin yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde, %15,3'ünün orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve %15'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği görüldü.

İSTANBUL İLK SIRADA…

ADNKS, 2022 sonuçlarına göre en yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul'da ikamet edenlerin %96,4'ünün yoğun kent, %2,7'sinin orta yoğun kent ve %0,9'unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

Türkiye'nin ikinci büyük nüfusuna sahip il olan Ankara'da ikamet edenlerin %88,3'ünün yoğun kent, %7,6'sının orta yoğun kent ve %4,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de ikamet edenlerin ise %78,6'sının yoğun kent, %12,2'sinin orta yoğun kent ve %9,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla %58,1 ile Artvin, %57,9 ile Bayburt ve %57,3 ile Sinop oldu.

Diğer yandan orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu iller ise sırasıyla %1,6 ile Kilis, %2,7 ile İstanbul ve %6,5 ile Eskişehir oldu. Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu il %68,4 ile Ardahan oldu.

Van’da 5 kişi tutuklandı Van’da 5 kişi tutuklandı

Ardahan ilini %60,3 ile Tunceli ve %54,2 ile Bartın izledi. Kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu iller ise sırasıyla %0,9 ile İstanbul, %4,1 ile Ankara ve %4,7 ile Kocaeli oldu.

Van Bölge Gazetesi
Editör: Admin Admin