Şura Kent Politikaları Merkezi Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu, Kocaeli Çevre Master Planı için bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi “ŞURA”, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalıştayların ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kocaeli Çevre Master Planı için ilk önemli adım olan “Çevre Şurası ve Çalıştayı”, 02 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılmıştı. Geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayın sonuç raporunun çıkmasının ardından ŞURA Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu temsilcileri Çevre Master Planını hazırlamak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi.

KOCAELİ ÇEVRE ŞURASI VE ÇALIŞTAYI

Marmara kıyılarında buluşulacak Marmara kıyılarında buluşulacak

Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı’nda; “İklim Değişikliği Azaltım”, “İklim Değişikliği Uyum”, “Yerel Ulaşım”, “Sürdürülebilir Arazi Kullanımını Kapsayan Kentsel Yeşil Alanlar”, “Doğa ve Biyoçeşitlilik”, “Hava Kalitesi”, “Çevresel Gürültü ve Titreşim Kalitesi”, “Atık Üretimi ve Yönetimi”, “ Su ve Atıksu Yönetimi”, “Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İş”, “Enerji Performansı”, “Entegre Çevre Yönetimi”,  “İzmit Körfezi” olmak üzere 13 ayrı başlıkta odak grup çalışmalarına yer verilmişti.

Kocaeli’nin kendi özelinde, sahip olduğu tüm çevresel etkenlerin analiz edildiği ve bu doğrultuda; Sıfır Karbon, Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliği, Dayanıklılık ve Adaptasyon, Sağlık ve Refah alt başlıkları çerçevesinde Kocaeli Çevre ve İklim Değişikliği Aksiyon Planının tüm kapsamıyla ele alındığı Master Plan çalışmasının 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Toplantıya Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, MARKA, AFAD İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, İmar İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlıklarından ve Kent Konseyi’nden temsilciler katıldı.

Kaynak: igf