Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak.

DSİ VAN PERSONEL ALIMI YAPACAK! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

VAN DSİ MÜHENDİS ALIMI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Van'da, 1 Bilgisayar Mühendisi, 2 Çevre Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 7 Harita Mühendisi, 9 İnşaat Mühendisi, 3 Jeoloji Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 2 Maden Mühendisi, 6 Makine Mühendisi, 2 Meteoroloji Mühendisi, 3 Orman Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi (1), 2 Ziraat Mühendisi (2), 2 Ziraat Mühendisi (3) olmak üzere toplam 45 mühendisi alımı yapacak. 

VAN DSİ BÜRO VE DESTEK PERSONELİ ALIMI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ayrıca Van'da, 4 Muhasebe, 1 İşletme, 4 Büro Yönetimi ve 4 Destek Personeli olmak üzere 13 personel alımı yapacak.

GENEL ŞARTLAR:
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “ Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ÇEVRE MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

HARİTA MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

KİMYA MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

MADEN MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Maden Mühendisliği veya Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

MAKİNE MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ORMAN MÜHENDİSİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ (1)

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ (2)

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Kültürteknik lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

ZİRAAT MÜHENDİSİ (3)

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

DESTEK PERSONELİ

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
Daha önce temizlik işlerinde çalışmış olmak. (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü veya çalışılan yerden alınan belgenin eklenmesi gerekmektedir.)
Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden) almaları gerekmektedir.
Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 01.01.1988 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

BÜRO PERSONELİ (MUHASEBE)

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (İŞLETME)

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BÜRO PERSONELİ (BÜRO YÖNETİMİ)

Genel Şartlarda sayılan şartları taşımak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. KPSSP93 puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Vanhavadis