Türkiyede Arıcılık

Türkiyede Arıcılık
28 Şubat 2019 - 21:48

Türkiye'de arıcılık, çok eski senelerden beri bir gelenek olarak yapıla gelen sosyo-ekonomik bir faaliyettir.

Türkiye haiz olduğu 4 milyon dolayındaki kovan varlığı ve 66 bin ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada 3. ve 4. Sıralarda yer alarak hem kovan varlığı bununla beraber bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır. Ancak bu önemli gelişmeye karşın, ülkemizde kovan başına averaj bal üretimi 16 kilogram dolayında olup dünya ortalaması olan 20 kilogram'ın altındadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin dünya bal ticaretinde %1.87'lik bir payla 10. Sırada yer alışı haiz olunan kovan varlığı ve bal üretimiyle uyum sağlamamaktadır

Hem dünya bal ticaretindeki payımız aynı zamanda koloni başına bal üretimimiz dikkate alındığında, ülkemizin haiz olduğu mevcut arıcılık potansiyelinden yeteri kadar faydalanamadığımız ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde, bal dışında diğer arı ürünlerinin üretimi ve bal arılarının bitkisel üretimde yeterli tozlaşmanın sağlanması amacıyla kullanılmaları da yaygın değildir. Kovan başına bal üretiminin artırılması, bal üretimi yanında diğer arı ürünlerinin üretilmesi ve bal arılarının bitkisel üretimde daha yaygın kullanılması durumunda mevcut potansiyelimizi daha iyi değerlendireceğimiz açıktır.

Ancak, ilkel ve geçit kovanlardan çağıl kovanlara geçişin büyük ölçüde tamamlanmış olması, koloni başına ortalama bal üretiminde bir miktar artışın sağlanması arıcılığımız için pozitif yönde gelişmeler olarak sayılabilir. Türkiye'nin ekolojik ve sosyo-ekonomik yapısı gereği, ülkemizin her yerinde arıcılık yapılabilirken sırasıyla Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri gerek kovan varlığı gerekse üretim payı bakımından arıcılık için en önemli bölgelerimizdir.

Türkiye bal üretiminin ortalama yarısı bu üç bölgemizde gerçekleşmektedir.

Bal üretimi bakımından sırası ile ilk on ilimiz;

- Muğla

- Ordu

- Rize

- Aydın

- Sivas

- Antalya

- İzmir

- İçel

- Erzincan

- Samsun olup ülkemiz bal üretiminin yaklaşık yarısı bu illerimizde üretilmektedir.

Türkiye arıcılık için çok uygun şartlara haiz olsa da hemen hemen bu kaynaktan tam olarak yararlanamamaktadır. Arıcılıkta, istenen üretim ve ihracat rakamlarına ulaşılabilmesi için çözülmesi gereken bazı problemler olduğu açıktır. Arıcılıkta en önemli sorunlardan birisi ıslahtır. Bu probleminin çözümü yetiştiricilerin ıslah edilmiş ana arı kullanma alışkanlığını kazanmaları ve onların ihtiyacı olan ana arıları yetiştirecek kurumların çoğalması ile mümkündür.

Hayvancılık ve diğer tarımsal üretimlerde teknik data ve eğitimin üretim maliyeti içindeki payı %8-10 civarında iken, bu hisse arıcılıkta p-80 olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla arıcılara yönelik sürekli yayım ve eğitim hizmeti verilmesini amaçlayan örgütlenmeler desteklenmelidir(Anonim 1997a). Arıcılıkta mesleki örgütlenme özendirilmeli dernekler, meslek odaları, üretim ve satış kooperatifleri vb. şekillerde örgütlenmeler sağlanmalıdır.

Aşınma kontrolü, mera ıslahı, orman bakımı şeklinde çalışmalarda arıcılık da göz önüne alınmalı, bal üretimi için önemli bitkilerin bu çalışmalarda kullanılmasına özen gösterilmelidir. Arıcıların yanlış uygulamaları ve kötü niyetle kullanılan kimyasal maddeler bal içinde kalıntılar bırakmaktadır. Balmumuna naftalin katılması, mazottan ilaç yapılması, yanlış zaman ve miktarda ilaç kullanımı şeklinde uygulamalar hem insan sağlığını tehlikeye düşürmekte, bununla beraber ihraç sorunları doğurmaktadır. Genel olarak tüm çiftçilerimizde olduğu gibi arıcılarımızda da fazla ilaç kullanma eğilimi vardır.

Bu uygulama AB’nin 1999 senesinde ülkemizden bal ürünleri ithalatını durdurmayı düşünmesi gibi negatif neticelere neden olmaktadır. Bundan dolayı, arıcılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi için yapılan çalışmalara önem verilmelidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum