Türkiye'de Alevi Olmak

Türkiye'de Alevi Olmak
23 Mart 2019 - 00:18
Reklam

İçişleri Bakanlığının 2014 nüfus vatandaşlık sayımlarına göre Türkiye’deki alevi sayısı 12 milyon 521 bin 792 olarak görünüyor.  Ancak asimile bir toplum olduğu için tam olarak rakam vermek ne kadar doğru tartışılır!

Alevi inanışında Hz. Ali’nin soyundan gelen kişilere Dede Soyu denir.  Bir tür ruhban sınıfı gibi algılayabilirsiniz.  Ve bu ruhban sınıfına tabi olan kişilerden erkekler eğer ruhbanlığı sürdürürlerse Dede ve kadınsa Ana olarak adlandırılır.  Ve bu kişiler dini vecibeleri yerine getirirler.

Alevi haberleri genelde üstü kapatılan ve çok basına objektif yansıyan haberlerdir diyemeyiz.  Alevili bir mezheptir.  Hz. Ali’nin ölümünden sonra O’na bağlılıklarını korumaya çalışan ve soyuna saygı gösteren kişiler topluluğudur.  O’nun öldürülmesinin ardından Ortadoğu’nun birçok yerine dağılan inanç sistemi ülkemizde de Anadolu Aleviliği olarak geçiyor.  

Alevi haber siteleri genel olarak Alevi mezhebi hakkında bilgi verirken bu kültüre ait sanatçı, yazar, şair, ressam birçok bilgiyi de aktarır. Özellikle dinler arası diyalog konusunda oldukça açık fikirli olan toplum özel bayram ve günlerinde farklı düşünce topluluk önderlerini de misafir etmekten mutluluk duyar. 

Alevi haber bu inanç sisteminde özellikle Anadolu Aleviliğindeki sevgi durumunu sadece sözde bırakmayarak 70 milletin aynı Yaradan tarafından var edildiğini ve insana sevginin esas ibadet olduğunu her fırsatta duyururlar.

Alevilik peygamberin vefatının ardından çıkan siyasi anlaşmazlıklar ve baskılar sebebi ile inandığı değerlere sahip çıkan bir toplumun var olma savaşıdır. Tüm dünyada Şii inanışı gibi algılanan Alevilik aslında farklı bir bakış açısı ve ibadet sistemine sahiptir. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum