Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalısınız?
18 Temmuz 2020 - 00:05

Sigorta, risklere karşı ortaya çıkan hasarları en aza indirmek için kullanılan mali bir araçtır. İnsanların tüm varlık ve girişimleri her zaman belli bir risk altındadır. Risklerin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararlar sigorta ile karşılanır. Kişiler ve kurumlar için belli bir güven yaratan sigorta ile kişiler yaşamlarını daha rahat sürdürebilir. Riskin gerçekleşmesi halinde hasar görenlerin kayıpları ortak havuz sayesinde karşılanır. Sigorta şirketleri, ortak havuzun yönetimini gerçekleştirir.

Oba Sigorta Şirketlerimiz aracılığı ile Bireysel Emeklilik, Sağlık, Hayat dahil Kasko, Trafik Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, Ferdi Kaza, Seyahat Sigortası gibi tüm branşlarda hizmet vermektedir. 2012 yılı Ağustos ayında 3 katlı ve giriş katta olan Ankara Kızılay Necatibey Caddesi No:51/1 adresinde deneyimli 20’ye yakın personelimiz ile hizmetlerimize devam ediyoruz.

Yabancı Sağlık Sigortası: Yabancı Sağlık Sigortası, ülkemize eğitim, iş gibi çeşitli sebeplerle gelen yabancı uyruklu kişilerin oturma izni ve ikamet tezkeresi almaları için zorunlu olan bir sigorta türüdür.
Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen limite göre anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi için teminat limitsiz olmalıdır. Eğer kurum anlaşmalı değil ise teminat limiti 20 bin Türk Lirası olmalıdır. Yabancı uyruklu kişiler için ayakta tedavi teminat limiti ise 2bin Türk Lirasıdır. Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişiler dilerlerse daha geniş kapsamlı poliçelerden de yararlanabilirler.

Birçok anlaşmalı kurum ve avantajlı fiyatlarla yabancılar bu sigortadan yararlanabilmektedir.
Yatarak tedavi için;
• Ameliyat
• Oda
• Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
• İlaç
• Riskli hastalıkların tedavi masrafları
gibi risklere karşı teminat altına alır.
Ayakta tedavi için;
• Doktor Kontrolleri
• İlaç Masrafları
• Ayakta Tanı
• Fizik Tedavi
• Rehabilitasyon
• Küçük Müdahaleler
gibi risklere karşı teminat altına alır.
Özel Sağlık Sigortası: Kişilerin bir hastalık ya da kaza anında özel hastanelerde sınırsız bir şekilde yararlanmasını sağlayan hizmet Özel Sağlık Sigortasıdır. Bir kaza ya da hastalık anında;
• Acil Müdahale
• Muayene
• İlaç
• Tetkik ve Tedaviler
• Ameliyat masrafları
gibi giderleri karşılayarak, sigortalının yüksek tedavi masraflarını karşılamasını sağlar.
Özel sağlık sigortası için primler teminatların genişliğine, yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Oturulan il, prim ödeme biçimi, aile üyeleriyle birlikte sigortanın alınmış olması, var olan bir hastalık gibi durumlar da prim tutarını etkiler.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde maliyetli sağlık harcamalarını karşılayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yüksek kalitede sağlık hizmeti almanıza yardımcı olur. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile herhangi bir fark ücreti ödemeden kaza ya da hastalık halinde muayene, tedavi, tetkik için harcamalarınızı en iyi hizmetle karşılamış olurusunuz.
Yatarak Tedavi Teminatları:
• Küçük Müdahale
• Cerrahi Yatış
• Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
• Yoğun Bakım
• Koroner Anjiyografi
• Standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi masrafları
Ayakta Tedavi Teminatları:
• Muayene
• Laboratuvar Tetkikleri
• Görüntüleme ve Tanı
• Fizik Tedavi Giderleri


YORUMLAR

  • 0 Yorum