Nano Kaplamanın Önemi

Nano Kaplamanın Önemi

Nano Kaplamanın Önemi
13 Ağustos 2020 - 12:42

Nano Kaplamanın Önemi
Nanoteknoloji, nanometre ölçeğinde (nm) yapı taşlarının şeklini ve boyutunu belirleyerek yapıların, araçların ve sistemlerin tasarımı, imalatı, karakteri ve uygulamasıdır. Nano kaplama nanometrik ölçekte parçacıklar içeren kimyasal bileşiklerin kullanılmasıyla nanometrik ve mikrometre altı aralığında yüzeyin değiştirilmesidir. Bu, son ürünlerin işlevselliğini artıracak ve bunlara dıştan zarar gelmesini önleyecektir.
Nano Kaplamanın Özellikleri ve Yararları Nedir?
Nano kaplamalar genellikle yüzeylere uygulanarak malzemelerin yüzey enerjisini artırarak istenilen özellikleri sağlar.
Bu işlevler basitçe şu şekilde sıralanabilir:

  • Sıvının yüzeyle temasını değiştiren hidrofobik / su emici / yağa dayanıklı özellikler
  • UV / IR radyasyonunun ve gaz geçişinin önlenmesi
  • Darbe direnci ve yüksek sıcaklık / basınç çalışma koşulları
  • Hava geçirgenliği Bakteri üremesini önleme
  • Kullanım sırasında aşınmanın önlenmesi
  • Çizilmelere, lekelere, zararlı kimyasallara ve korozyona dayanıklı
  • Yansımayı, iletimi ve artan ışık emilimini önlemek için görsel çözümlerdir.
Kaç çeşit kaplama vardır?
Nanometrik ölçekte kaplamalar 2 gruba ayrılabilir, işlevsel kaplamalar ve nanoforming kendi kendini oluşturan kaplamalar. İşlevsel kaplamalar, çevre ile etkileşime girdikleri için geleneksel veya dekoratif uygulamalardan farklıdır.
Kaplama Nano Oluşumu
Kaplama nano oluşumunda farklı lokasyonlarda kimyasal, fiziksel, mekanik ve termal özelliklerde farklılıklar vardır. Kaplamanın alt tabakası ile temas eden yüzey (örneğin çizilmeye dayanıklı kaplamalar), Kaplamanın iç yapısı (örneğin alev geciktirici kaplamalar), Hava kaplama arayüzü (örn. Kendi kendini temizleyen kaplamalar)
Kendi Kendine Oluşan Nano Parçalar
Kendi kendine birleşen nano parçacıklar, düzenli yapılarda veya modellerde en düşük enerji formunu bulmak için yerel kuvvetleri kullanır, böylece maddeyi nano aşamaya yönlendirir. Kendi kendine kalıplama, normal şekle uygun şekilde uymak için çok küçük olan nanopartiküller mevcut olduğunda yararlı bir stratejidir. Dahası, otomatik üretim, aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla gerçek üç boyutlu sırayla basitçe nanopartiküller üretebilir. Bu yöntem, sınırlı üretim ve yukarıdan aşağıya yaklaşım yöntemleri gibi aşırı maliyet sunmaz. Nano kaplamanın kullanımı ve özellikleri bu yüzden çok önemlidir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum