İNŞAAT PERSONELİ BELGELENDİRME

Toplumuzda meslek edinmek tüm bireyler için önemli hale gelmektedir. İşsizlik günümüzün önemli sorunu haline gelmektedir. Bu işsizliği ortadan kaldırmak her

İNŞAAT PERSONELİ BELGELENDİRME

Toplumuzda meslek edinmek tüm bireyler için önemli hale gelmektedir. İşsizlik günümüzün önemli sorunu haline gelmektedir. Bu işsizliği ortadan kaldırmak her

İNŞAAT PERSONELİ BELGELENDİRME
14 Haziran 2019 - 17:27

Toplumuzda meslek edinmek tüm bireyler için önemli hale gelmektedir. İşsizlik günümüzün önemli sorunu haline gelmektedir. Bu işsizliği ortadan kaldırmak her ne kadar kurum ve kuruluşların görevi haline gelse de çalışmak için iş arayan insanlarında çabası bir hayli önem kazanmaktadır.

Çalışmak isteyen bireyler çalışmak istedikleri sektör için kendilerini ne kadar iyi geliştirirse o kadar çabuk iş bulma imkânı elde ederler. Bunun için gerek dil eğitimi gerek uygulamalı olarak yoğun çalışma içerisinde kendi paylarına düşen gelişim çabasını göstermeleri gerekmektedir. Bunun için var gücü ile çalışan insanlar toplumda belli statülere gelerek söz sahibi olabilmektedirler. Maddi açıdan kendilerine imkân yaratabilen insanlar elde ettikleri kazançlarının tüketiminden geriye kalan tasarruflarını yatırıma dönüştürmek adına çeşitli yatırım araçlarına yönlenebilmektedirler. Tasarruflarını yatırıma dönüştürmek isteyen bireyler gerek menkul kıymet gerek konut gerek ise arsa gibi taşınmaz mallar üzerine nakit kazançlarını yatırıma dönüştürebilirler. Burada bahsettiğimiz yatırım araçlarından örnek ele alacak olursak konut, yatırım çeşidi olarak çok kazanç getiren bir faktör olabilir.

Günümüzde inşaat sektörüne harcanan emek paha biçilmez seviyededir. İnşaat sektöründe çalışan inşaat personelleri işlerini olabildiğince temizlik ve titizlik ile yürütmektedirler. İnşaat sektörüne kendini adamış bireylerin kendi kişiliklerinde dikkat, tertip, düzen, titizlik olması işlerini iyi yapmalarında onlar için bir fırsat niteliğindedir. İnşaat sektöründe çalışmak isteyen bireylerin başta mesleki yeterlilik belgelerini gerekli kuruşlardan temin etmeleri gerekmektedir. Mesleki yeterlilik belgesinin yanı sıra inşaat personelinin belirli kuruluşlar tarafından verilen inşaat belgelendirme adı altında vermiş olduğu inşaat belgelendirmeyi de alması gerekmektedir.

İnşaat personeli belgelendirme alımı için yaş sınırı 18 şeklinde belirtilmiştir. 16 yaşına erişmiş olan bireylerin ise velisi tarafından başvurunun yazılı ibrazının kuruma yapılması gerekmektedir. İnşaat personeli belgelendirme başvuruyu yaparken kuruma teslim etmesi ve yerine getirmesi gereken bir takım hususlar söz konusudur. Başvuru yaparken gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilmektedir.

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası, 
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

Yukarı da belirtilen evrakların teslim edilmesi halinde inşaat personeli uygulamalı ve sözlü mülakatlara tabi tutulur.

Sınavlardan başarı elde eden bireylere inşaat belgelendirmesi adı altında belgeleri verilir. Başarılı olmayan bireyler işsizlik fonundan yararlanması halinde iki defa, yararlanmaması halinde ise bir defa tekrar sınava girme hakları vardır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum