Giderek Büyüyen E-ihracat Dalgası

Giderek Büyüyen E-ihracat Dalgası

Giderek Büyüyen E-ihracat Dalgası
26 Şubat 2019 - 13:02


Giderek Büyüyen E-ihracat Dalgası


2018 yılı sonunda 50 milyar Türk lirasına ulaşması beklenen e-ticaret hacmi artık yalnızca yurtiçinde değil yurtdışında da şirketler ve markalar için çok büyük fırsatlar yaratıyor. Böylece yurtdışında büyümek isteyen şirketler satışa artık doğrudan e-ticaretle başlıyor.


E ihracat olarak adlandırılıyor olan bu sistemin ülkemizde toplam ihracat içindeki payı henüz yüzde 0,3 gibi düşük bir düzeyde. Ancak bu oranın 2023 yılına kadar yüzde 7’lere kadar çıkacağı öngörüler arasında. E-ticarette tam anlamı ile hedef büyüten pek çok ünlü perakende satış şirketi diğer taraftan e-ihracat için de çok yüksek yatırımlara hazırlanıyor.


Başta döviz kurundaki yüksek artış, çevre ülkelerdeki büyük riskler ve siyasi gelişmeler ve seçimler derken ekonomideki büyüme biraz da olsa yavaşlama sinyalleri vermeye başladı. Mevcut olan bu süreci en az hasarla atlatmak için çözüm yolları arayışında olan şirketler de bu minvalde yurtdışına açılmak, inovasyonlara odaklanmak ve dijitalleşmek gibi farklı stratejiler izlemeye başlıyor.


Son Dönemin Gelişen Trendi E-İhracat


Son dönemde en çok en popüler yatırım alanlarından biri de e-ticaret ve buna bağlı ihracattır. Ekonomide yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen e ihracat çok büyük bir hızla büyüyor. Türkiye Bilişim SanayicileriDerneği’nin 2018 yılı E-Ticaret Raporu’na göre, Türkiye’de e-ihracat pazarı 2013 ile 2017 yılları arasında yıllık olarak ortalama yüzde 32 oranında bir büyüme kaydetti.


2013 yılında pazar büyüklüğü 14 milyar Türk lirası iken, 2017 yılına gelindiğinde seyahat gibi kategorileri de dahil olmak üzere toplam 43,4 milyar liralık hacme ulaşıldığı tahmin ediliyor. 2018 yılı sonuna kadar bu pazarın 50 milyar liralık bir büyüklüğe rahatlıkla ulaşmasıbekleniyor.


İnternet kullanımının gelişmesi ve büyüme potansiyeli, artan genç nüfus ile bu genç nüfusun teknolojiye yatkınlığı gibi nedenlerde, e ihracat sektöründe talebi artıran en önemli faktörler olarak öne çıkıyor.Öte taraftan tüketicilerin de gelişen teknolojilerile birliktemevcut beklentileri çok daha fazla değişmeye başlıyor. Uygun fiyatlı ürünlere yönelmenin kolay olmasının yanı sıra hızlı alışveriş imkanı da dikkatleri bu yönteme çekiyor.


YORUMLAR

  • 0 Yorum