Demir Üç Klorür

Demir üç klorür, ticari olarak % 40 konsantrasyonda üretimi ve satışı yapılan, yoğun olarak arıtma sistemlerinde kullanılan, koyu kahverengi (pas) renginde, sıvı bir kimyasal maddedir.

Demir Üç Klorür
07 Aralık 2019 - 21:23

Demir üç klorür, ticari olarak % 40 konsantrasyonda üretimi ve satışı yapılan, yoğun olarak arıtma sistemlerinde kullanılan, koyu kahverengi (pas) renginde, sıvı bir kimyasal maddedir.

Demir Üç Klorürün Kullanıldığı yerler
Demir üç klorür, evsel ve endüstriyel temiz su ve atıksu arıtma işlemlerinde, bakır aşındırma, elektronikte baskı devrelerin yapılmasında, demir oksit pigmentlerinin üretiminde, çamur şartlandırma işlemlerinde kullanılmaktadır. En yoğun kullanıldığı alan arıtma sistemleridir. Demir üç klorür hem içme suyu arıtma sistemlerinde, hem de atıksu arıtma sistemlerinde koagülant malzeme olarak kullanılmaktadır. Demir üç klorür üretimi yapılırken Tip1 ve Tip2 olarak iki şekilde üretilir. Tip1 genellikle içme suyu arıtma sistemlerinde ya da hassas işlem yapan metal yüzey temizlemede tercih edilmektedir. Tip2 ise bir çok sektörün atıksu arıtma sistemlerinde koagülant malzeme olarak kullanılmaktadır.  Demir 3 klorür diğer koagülant malzemelere göre, fiyatının daha uygun olması sebebiyle tercih edilmektedir. Ancak üretiminin sınırlı olması ve özellikle atıksu arıtmalarda yoğun olarak kullanılması sebebiyle, zaman zaman üretici kapasiteleri yeterli gelmemektedir.  Bu tür durumlarda piyasada ciddi demir üç klorür sıkıntısıyla karşılaşmak mümkündür.  Malzeme bulunamadığı durumlarda, demir üç klorür kullanıcıları diğer koagülant malzemelere yönelmektedir.  Demir üç klorür yerine en çok tercih edilen koagülant malzeme poli alüminyum klorürdür. Poli alüminyum klorür de aynen demir üç klorür gibi hem içme suyu arıtma sistemlerinde, hem de atıksu arıtma sistemlerinde kullanmaya uygundur. Demir üç klorürün tercih edilmesindeki sebep, demir üç klorür fiyatlarının, poli alüminyum klorür fiyatlarına göre oldukça uygun olmasıdır. Bu da arıtma tesisleri için işletme maliyetini düşürmek anlamında tercih sebebidir.

Demir Üç Klorür nasıl Üretilir?  
Demir üç klorür, galvaniz firmalarının atık (çürük) hidroklorik asitlerinin işlenmesiyle elde edilmektedir. Böylece hem atık hidroklorik asitlerin bertarafı – geri dönüşümü yapılmış olur, hem de ekonomiye yeni bir ürün kazandırılmış olur. Burada önemli olan, hidroklorik asitin mümkün olduğunca temiz olması, içinde demir harici metal bulundurmamasıdır. Üretilecek demir üç klorür ün kalitesi, atık hidroklorik asitin temiz olmasıyla birebir doğru orantılıdır. Aksi taktirde, atık hidroklorik asitin temiz olmaması, içinde demir dışı – çinko gibi – metaller barındırması, üretilecek demir üç klorürün kalitesinin düşük olmasına, çok kirli ve yoğun çamur gibi bir kıvamının olmasına sebep olacaktır. Bu tür durumlarda demir üç klorür uygulaması yapılan yerlerde istenilen sonuç alınamamakta ve hatta başka sorunlara da sebep olabilmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum