MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir, nereden alınır sorularının cevaplarını bu haberde bulabilirsiniz. MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ve Türkak tarafından akredite edilmiş, Sınav ve Belgelendirme merkezlerinden alınır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir, nereden alınır sorularının cevaplarını bu haberde bulabilirsiniz. MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ve Türkak tarafından akredite edilmiş, Sınav ve Belgelendirme merkezlerinden alınır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, 6645 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile,  Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmiş tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışacak kişiler için zorunlu hale getirilmiş bir belgedir. Kişinin yaptığı işi, alanı ya da dalıyla ilgili, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından, kalite güvencesi sağlanmış, uluslararası personel belgelendirme standartlarına uygun şekilde düzenlenmiş olarak hazırlanan, doğru şekilde tasarlanmış ölçme değerlendirme çalışmaları sonucu elde ettiği başarıya göre kişiye verilen bu belge, o kişinin ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına, bilgi, beceri ve yeterliliğe sahip olduğunu gösteren belgedir. Bu belgenin verilmesi aynı zamanda, işin kalitesini güvence altına almakta ve iş güvenliği şartlarına uyumu da sağlamaktadır.

25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” yürürlüğe girmiş ve ekli listede belirtilen meslekler için zorunlu hale getirilmiştir. Yayımlanan bu tebliğde, yayım tarihinden on iki ay sonrasında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan kişilerin, bu mesleklerde çalıştırılamayacağı belirtilmiş, bu kişileri çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası verileceği vurgulanmış, mesleki ve teknik eğitimlerin ulusal meslek standartlarına göre düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Yani belgesi bulunmayan kişilerin çalıştırılması işveren ve işveren vekilleri açısından da cezai müeyyideler gerektiren sıkıntılara neden olmaktadır. Belge geçici bir süre (genellikle 2 yıl) için verilmekte, belgeyi veren uzman kişi ya da kuruluşça yapılan gözetime göre, gerekli görüldüğünde yine aynı zaman periyodu kadar uzatılabilmekte ya da iptal edilebilmektedir.

Son dönemde değişen, gereği herkesçe anlaşılan iş ve güvenlik koşullarına, kalite yönetim faaliyetlerine bağlı olarak,  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi büyük önem kazanmış, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca bireyler bu belgeyi almaya teşvik edilir hale gelmiştir. Bu yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirmeler sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilerek yetkilendirilmiş kişilerdir.

CERTURK firması Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için başvuracağınız en iyi Belgelendirme Merkezidir. İletişim için 0216 494 16 98 nolu telefonu arayabilirsiniz.

http://www.certurk.com/mesleki-yeterlilik-belgesi.html

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Liman işçileri 250 kiloluk Alman bombası buldu
Liman işçileri 250 kiloluk Alman bombası buldu
AVM’lerde revir zorunluluğu
AVM’lerde revir zorunluluğu