Sağlık Taraması ve Uygulaması

İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları çerçevesi içinde 1 Ocak 2013 tarihi sonrasında tüm iş yerlerinde iş girişi ve iş değişiklikleri sırasında sağlık taraması ve muayenesi zorunlu hale 6331 sayılı yeni kanunla zorunlu hale getirildi.

Sağlık Taraması ve Uygulaması
Sağlık Taraması ve Uygulaması

İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları çerçevesi içinde 1 Ocak 2013 tarihi sonrasında tüm iş yerlerinde iş girişi ve iş değişiklikleri sırasında sağlık taraması ve muayenesi zorunlu hale 6331 sayılı yeni kanunla zorunlu hale getirildi. Sağlık muayenesinden geçmeyen işçiler için 1078 TL para cezası kesilir.

Yeni Yasa Çerçevesinde Sağlık Taraması Uygulamaları

İşçilerin işyerlerinde maruzkalacakları ya da kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınır ve gözetimlerine tabi tutulmaları sağlanır. Sağlık taraması iş girişi ve iş değişikliği sırasında mutlaka yapılmalı. Meslek hastalığı, özel sağlık durumları nedeniyle işten uzaklaştırma ya da iş kazaları sonrasında işe dönüşlerde de sağlık taramaları yapılması zorunludur. Düzenli aralıklar ile yapılır. Bakanlık tarafından belirlenmiş periyodik süreçlerde yapılması gerekir.

Sağlık Taraması Kapsamı

Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfında olan işyerlerinde çalışanlar, yapacakları işlere uygun olarak belirli sağlık raporu almak zorundadır. Sağlık raporu olmadan işe başlayamazlar. Kanun çerçevesinde yer alan mecburi sağlık raporları işyeri sağlık ve güvenlil birimi görevlileri tarafından iş yeri hekimince alınır. Rapora itiraz ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hastanelere yapılır. Karaları ise kesindir.

Sağlık Tarama Hizmetleri Kapsamında Sunulan Hizmetler

Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, portör muayenesi, aşılar.Tüm laboratuvar tetkileri ilave edilir ve işlemler başlatılır. Kan sayımı, idrar tahlili, hepatit B rahatsızlıkları, hipurik asit ve serolojik tetkiklerin incelemesi de yapılır. İşçilerin periyodik sağlık muayene kontrolleri de düzenli yapılması gerekir.

Acar OSGB ile işyerlerinizde sağlık muayenesi eksiksiz yapılır. Cezai işleme çarptırılmamak için sağlık taraması kontrollerinin düzenli ve kanun çerçevesine uygun şekilde yapılması gerekir. İşçilerin düzenli olarak sağlık muayeneleri yapıldıktan sonra tanzimlerinin yapılması gerekir.12 yıllık danışmanlık hizmetlerini profesyonel çalışma ile sizlere sunar. Firma danışmanlık hizmetlerini titiz bir çalışma ile yapar ve tüm işlemler kanun çerçevesinde yürütülür. Sektörde yer alan gelişmeler yakından takip edilirek müşterilerin bilgilendirilmesi amaçlanır. Hizmet kalitesini sürekli gelişştirme ve müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ile birlikte sonuçlandırılmasını hedefleyen bir firma. Uzman kadro ve dnışmanlık hizmetleri ile düzenli bir kontrol sistemi.  

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X